E-İhracat Destekleri

E-İhracat Destekleri

Ticaretin yerelden ulusala, ulusaldan da küresele çok hızlı biçimde evrildiği dönemleri yaşıyoruz. Kısa bir süre önce uluslararası taşımacılık konteyner bazlı yapılırken, günümüzde artık kargo paketi olarak gerçekleşmekte. Amazon, Etsy, Aliexpress gibi sitelerden verilen siparişler bir hafta içinde dünyanın bir ucundan diğer ucuna kapıda teslim edilmekte.

Tüm dünyada ticaret bu yönde gelişmekte olduğundan, elbette bizim girişimcilerimiz de e-ihracata yönelmektedir.

Bu yazımızda e-ihracat gerçekleştiren firmaların faydalanacağı desteklerden bahsedeceğiz.

1- Maliye Bakanlığı Destekleri

Bu desteklerden faydalanmak için limited veya anonim şirket olma zorunluluğu yoktur. Vergi mükellefiyeti bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler vergi desteklerinden faydalanabilir.

KDV-ÖTV İadeleri: Yurtdışına ihraç edilen mal ve hizmetlerin alımında ödenen ve alış faturasında gösterilen KDV ile ÖTV, vergi dairesi tarafından ihracatçıya iade edilir.

Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimleri: Bilindiği üzere kurumlar vergisi genel oranı %25 olarak uygulanmaktadır. Ancak ihracatçıların ihracat kazançlarında kurumlar vergisi %20 olarak hesaplanmaktadır. Şahıs mükellefiyeti olanlar ise gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’sini beyan edilen kazançtan indirebilirler.

Damga ve Harç İstisnaları: İhracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetler damga vergisinden ve harçlardan müstesna olduğundan bu işlerle ilgili olduğunda damga vergisi ve harç ödenmez.

Vergisel avantajlarla ilgili detaylara önceki yazılarımızda yer verdiğimizden burada özet olarak belirttik. Şimdiyse Ticaret Bakanlığı desteklerinden bahsedeceğiz.

2- Ticaret Bakanlığı Destekleri

İhracat ve ihracatçıya sağlanan destekler 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’da yer almaktadır. Bir önceki yazımızda bu konu hakkında bilgi vermiştik.

E-ihracata ilişkin destekler ise 5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar’ da yer almaktadır.

E-ihracat olarak kısaltılan elektronik ihracat, online mağazalar ve pazaryerleri aracılığıyla yapılan ihracatı tanımlamaktadır. Burada miktar veya tutar olarak bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak

  • Bu desteklerden şahıs firmaları faydalanamaz, sadece limited ve anonim şirket statüsünde olanlar faydalanabilir.
  • Bu destekler yalnızca Türk menşeli ürünlere yönelik olarak sağlanır.
  • E-ihracata konu ürünler tescilli olmalıdır.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen pazaryerleri için, program kapsamına alınan dijital pazaryerleri üzerinden gerçekleştirin, dijital reklam üzerinden dönen dijital pazaryerleri tanıtım giderleri 20.971.151 TL’ ye kadar desteklenir.

Destek Oranı %50, destek süresi 3 yıldır. Destek tutarı toplam yıllık satışların %10’unu geçemez.

Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği

E-ihracat şirketlerinin, birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri, iade kabul dahil ve depolama giderleri yıllık 20.971.151 TL’ ye kadar desteklenir.

Destek Oranı %50, destek süresi 3 yıldır. Yıllık destek tutarı, o ülkeye yaptığınız ihracatın %10’unu geçemez.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Bakanlıkça belirlenen ülke ve pazaryerleri için pazaryeri komisyon desteği verilerek, şirketin bu pazaryerlerinde ürünlerini sergilemelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu destek limiti yıllık 2.096.497 TL’ye kadardır.

Çevrimiçi Mağaza ve Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği

Yurt dışında açılan birimler için vergi, resim, harç dahil olmak üzere brüt kira ve komisyon giderleri birim başına yıllık 4.192.994 TL’ye kadar desteklenir. (Şirketler için bir önceki yıl 2,5 Milyon ABD dolar ihracat gerçekleştirme şartı vardır.)

Klasik ihracatta destekler, harcamalar gerçekleştikten sonra sağlanırken; E-ihracatta bu desteklerden faydalanabilmek için önceden onay alma mecburiyeti bulunmaktadır. Yani Bakanlığa sunulan ve onay alınan harcamalar desteklenir. Desteklerden faydalanmak isteyen girişimcilerin bu detaya göre planlama yapmasını tavsiye etmekteyiz.

26.03.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Aydın Şahin
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Müfettişi
aydinsahin@generaldenetim.com

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ