İŞTEN AYRILACAK İŞÇİNİN İCRA KESİNTİSİ İŞLEMLERİ

İŞTEN AYRILACAK İŞÇİNİN İCRA KESİNTİSİ İŞLEMLERİ

4857 sayılı İş Kanunun 35’inci maddesinde “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.” hükmü mevcuttur.
Yargıtay 12. H.D.’nin 27.12.2004 tarih ve 2004/22540 E. 2004/26972 sayılı kararında ise “…1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre, (4857 Sayılı Kanunun 35. maddesi) işçinin almakla olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. Bu durumda, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ödentilerin ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı,  hükmü ile kıdem ve ihbar tazminatı gibi tazminat alacaklarının niteliği itibariyle ücret olmadığını ve tamamının haczedilebileceğine” hükmetmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu ve Yargıtay kararı birlikte değerlendirildiğinde, işten ayrılacak olan personelden icra kesintisi yapılacak olması durumunda işçinin ücretinin yanında, ücret niteliğindeki fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, boşta geçen süre ücreti, ikramiye, prim, yıllık izin ücretlerinin ¼’ü üzerinden,
aynı zamanda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve tazminat niteliğinde ayrıca bir ödeme yapılacak olması durumunda tazminat alacaklarının tamamı üzerinden kesintisi yapılarak kalan bakiyenin işçiye ödenmesi gerekmektedir

Cevat nevruz

E.Baş İş Müfettişi / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

https://www.linkedin.com/in/cevat-nevruz-90906548/recent-activity/all/

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ