ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN  FAZLA MESAİ ÜCRETİ  ALABİLME ŞARTLARI:

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN  FAZLA MESAİ ÜCRETİ  ALABİLME ŞARTLARI:
Yargıtay üst düzey yönetici olarak tarif ettiği çalışanların iş görme şekilleri itibariyle  fazla mesai yapsalar dahi işverenden fazla çalışma karşılığı ücret talep edemeyeceklerine karar vermektedir.
Yargıtay kararlarına göre, işyerinde üst düzey yönetici konunum da çalışan kişi sorumluluklarının gerektirdiği ücretin (yüksek) kendisine ödenmesi halinde ayrıca fazla mesai ücretine hak kazanamaz.
Buna karşın işyerinde üst yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici veya şirket ortağı olması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden 4857 sayılı  İş Kanununda belirtilen yasal sınırları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğacaktır.
Yargıtay işyerinde veya işletmede çalışan üst düzey yöneticilerle ilgili işçilik alacakları yönünden  vereceği  kararlarda uyguladığı ana kriterler aşağıda sayılmıştır:
a-İşletme veya işyerinde en üst düze yönetici olması, (Üst düzey yöneticinin üzerinde onu denetleyen bir amirin olmaması)
b-Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği miktarda ücretinin işverence ödenmesi,
c- Üst düzey yöneticinin çalışma şeklini ve  saatlerini kendisi belirleyebilecek konumda olması (Fazla çalışma yapma konusunda kendisine  talimat veren şahsın bulunmaması),
d- İşletmenin veya işyerinin tamamını yönetme yetki ve sorumluluğu olması
e-İş Güvencesi Kapsamı Dışında İşveren vekili olması,
f-İşyerinde işe işçi alma ve işten işçi çıkarma yetkisinin bulunması,
9.HD.01.07.2020 gün, E.2017/12818, K.2020/8377

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7179923987190190080/

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ