YURT İÇİNDEN ALINAN AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN GEKAP BEYANI VERİLECEK Mİ?

Yurt içinden alınan ambalaj malzemeleri için GEKAP beyanı verilecek mi?

 

Şirketimiz, 2024 yılında yurt içinden plastik poşet temin etmekte ve bu poşetleri ürün ambalajlamada kullanmaktadır. Bu durumda, ambalajlar için GEKAP beyannamesi vermemiz gerekiyor mu?

Ambalajlar için GEKAP beyannamesi verilecektir.

https://www.muhasebenews.com/yurt-icinden-alinan-ambalaj-malzemeleri-icin-gekap-beyani-verilecek-mi/

2024 GEKAP tutarları

Giyim eşyası satan esnaf dükkanlarda da müşteriye verilen poşetlerde ücret alınacak ve GEKAP beyannamesinde beyan edilecek değil mi?

Evet. Uygulama değişmedi.

 

2024 YILI GEKAP tutarları;


29 Aralık 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32414
TEBLİĞ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA ALINACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2024/1)

 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu listede yer alan veya bu fıkra uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız.

https://www.muhasebenews.com/2024-gekap-tutarlari-2/

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ