ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI BİNEK OTO ALIMI – KİRALANMASI VE AMORTİSMAN KISITI

ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI BİNEK OTO ALIMI – KİRALANMASI VE AMORTİSMAN KISITI

Binek otoya ilişkin yapılan yeniden değerleme – enflasyon düzeltmesi vergisel açıdan gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarını etkilemez. Bu durumda araç kiralama suretiyle temini satın alma yoluyla teminden vergisel yönden daha avantajlı olabilir.

Binek otomobil; Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin (87.03) pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlar olup, esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş olmak üzere (87.02 hariç) insan – eşya taşıyabilen motorlu araçlardır.  (M1) kategorisindeki AA Sedan, AB Heçbek AC Steyşın, AD Kupe, AE Üstü açılır kapanır, AF Çok amaçlı yolcu otomobilleri – Arazi taşıTLarı (Jipler) – Panelvanlar( kamyonet ruhsatı verilmiş olması mahiyeti değiştirmez), Triportörler binek oto sınıfındadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesine Göre:

* Binek Otomobillere İlişkin Kiralama Yoluyla Edinilen / İşletmeye Dâhil
Olan Ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderlerinin %70’i indirilebilir.

* Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Otomobillerinin Her Birine İlişkin Aylık Kiranın 26.000,00 TL’si Gider Olarak Dikkate Alınabilir.

* Satın alınan binek otolara ilişkin ÖTV Ve KDV 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 270. Maddesine göre maliyet bedeline ilave edebilir / gider olarak gösterebilir.

2024 Yılında İktisap Edilen Binek Otomobiller İçin:

>  ÖTV Ve KDV’nin Gider Yazılma Tercihi Halinde KDV – ÖTV Toplamının Gider Yazma Sınırı: 690.000,00 TL

> ÖTV Ve KDV’nin Gider Yazılma Tercihi Halinde 1. El Binek Oto İçin İktisap Bedeline Göre Amortisman Ayırma Sınırı: 790.000,00 TL

> 2. El Binek Oto İçin İse İktisap Bedeline Göre Amortisman Ayırma Sınırı: 790.000,00 TL

> ÖTV Ve KDV’nin Maliyete Atılma Tercihi Halinde KDV – ÖTV Dâhil Amortisman Sınırı: 1.500.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

* KDV – ÖTV’nin Tercihen Maliyet Bedeline Eklendiği Veya Binek Otomobilin 2. El Olarak İktisap Edildiği Hâllerde, Amortismana Tabi Tutarı, İktisap Edildiği Yıl İçin Belirlenen Tutarı Aşan Binek Otomobillerinin Her Birine İlişkin Ayrılan
Amortismanın En Fazla Belirlenen Bu Tutara İsabet Eden Kısmının, Safi Kurum
Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Mümkün Bulunmaktadır.

* Buna Göre, İktisap Edilen Binek Otomobilleri İçin Ayrılan Amortisman Tutarlarının, Her Bir Binek Otomobili İçin İktisap Bedelini Geçmemek Kaydıyla İlgili Yıl İçin Belirlenen Kadarlık Kısmı Safi Kurum Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabileceğinden, İktisap Edilen Söz Konusu Binek Otomobillerin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutularak – Enflasyon Değerlemesine Tabi Tutularak Değerinin Artırılması, Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Amortisman Tutarını Etkilemeyecektir.

* Bu Durumda Yeniden Değerleme Sonrası Amortisman Hesabında Yukarıda Sayılan Tutarlara Ve Faydalı Ömre Göre Amortisman Gider Olarak Kabul Edilir, Geri Kalan Kısım K.K.E.G.’dir.

KDV Kanunu 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV indirim konusu yapılamaz. KDV Kanunu 4. Maddesine göre kiralama hizmet ifası kapsamında KDV’nin konusuna girer ve % 20 oranda KDV Hesaplanır. Binek otomobillerin kiralanmasında Aylık Kiranın 26.000,00 TL’sine karşılık gelen KDV İndirim konusu yapılır. 30/d maddeye göre Gelir Ve Kurumlar Vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisi, Hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilemez. Binek otomobillerin kiralanmasında Aylık Kiranın 26.000,00 TL’nin üstünde ise 26.000,00 TL’sine karşılık gelen KDV İndirim konusu yapılır ve 26.000,00 TL’nin Üstüne karşılık gelen KDV İndirim konusu yapılamaz. Ancak Gider Olarak Dikkate Alınabilir.

Sonuç Olarak; Kısıtlamalar Sonrasında Kiralama Yoluyla Araç Temininin Vergisel Açıdan Daha Verimli Olduğu Düşünülmektedir.

14.05.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Ersan Karaca
Yeminli Mali Müşavir
ymmersankaraca@gmail.com

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ