Sanayi İşletmelerinin 2023 Yılına Ait “Yıllık İşletme Cetvellerini” Nisan Ayı Sonuna Kadar Elektronik Ortamda Bildirmeleri Gerekiyor

BBDAS/2024-51-Sanayi İşletmelerinin 2023 Yılına Ait “Yıllık İşletme Cetvellerini” Nisan Ayı Sonuna Kadar Elektronik Ortamda Bildirmeleri Gerekiyor

Tarih   : 01.04.2024

Sayı    : BBDAS/2024-51

Konu  : Sanayi İşletmelerinin 2023 Yılına Ait “Yıllık İşletme Cetvellerini” Nisan Ayı Sonuna Kadar Elektronik Ortamda Bildirmeleri Gerekiyor


1- Yasal Düzenleme Ve Bildirim Zorunluluğunun Kapsamı:

 
Bilindiği üzere; 6948 Sayılı Kanun’un;
 • 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi 2 yılda bir vize yapılır.
 • 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında 1 ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
 • 5. Maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunluluğu bulunmaktadır.
 • 9. Maddesi gereğince; 2. ,4. ve 5. maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
 • 11. Madde uyarınca; yanlış beyanda bulunanlara idari para cezası uygulanmaktadır.
2- 2023 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerinin Elektronik Ortamda Sisteme Girilmesi:
 • Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin; 2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2024 tarihine kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.
 • Konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’nin (SGM 2014/11) 11. Maddesinin 1. Fıkrasında Yıllık İşletme Cetveli bildiriminin; e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Buna göre; e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfasındaki e-Hizmetler – İl Müdürlükleri – Sanayi Sicil İşlemleri bağlantısından Sanayi Sicil Bilgi Sistemine e-Devlet şifresi ile (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) giriş yapılması gerekmektedir.
 • Yıllık İşletme Cetveli girişine başlandığı halde “İl Müdürlüğüne Gönder” butonuna basılmayarak gönderme işlemi tamamlanmayan cetveller Kanun’un 5 inci maddesi gereği gönderilmemiş sayılacaktır.
3- Bildirim Zorunluluğunu Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak Müeyyideler:
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereğince, yıllık faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvelini (Sansic-B) her yılın ilk dört ayı içerisinde https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden doldurma ve Sanayi Sicil Belgelerindeki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirme zorunluluğu olan sanayi işletmeleri için;
Beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri, kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde bildirmeyenlere ve 2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2024 tarihine kadar vermeyenlere, 6948 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince 8.322,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

4- Sanayi Sicil Belgesinin İşletmelere Sağladığı Bazı Avantajlar:
 • KDV Muafiyeti (Makina ve teçhizat alımı) ve İhracat Kredilerinden Yararlanma
 • İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde KDV Terkin/İade Uygulaması
 • Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır
 • Sanayi Abonesi Tarifesinden Elektrik Faturası Ödeme
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Desteklerinden Faydalanma
 • Kamu ihale kanunu kapsamında yerli istekli lehine fiyat avantajı
Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli bildirimlerini oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle son günlere bırakmadan yerine getirmeleri tavsiye edilmektedir.
Saygılarımızla.
                
                  BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.  

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Burcu YILDIZ İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir– 0531 020 5320 İZMİR Mali Müşavir Bürosu Konak / İZMİR Listesi – Mali Müşavir İzmir – Şirket Kuruluş İşlemleri
MENÜ